வீடுகளுக்கு 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்*******

தேர்தல் திருவிழா முடிந்து பதவியேற்றுள்ள அரசு வாக்களித்தபடி *எல்லா* வீடுகளுக்கும் முதல் 100 யூனிடி மின்சாரம் இலவசம் …

ஊடகச் செய்தி : மின்சாரம் வாங்கும் ஒப்பந்தமேயில்லாத, வாங்கவும்இல்லத மின்சாரத்திற்கு ஆண்டுக்கு 6,874 கோடி

மின்வாரியம் ஒருலட்சம் கோடிக்கு மேலனா நட்டத்தில் இருக்கிறது. தனியாரிடம் வாங்கிய மின்சாரமும், அதில் நடந்திருக்கும் …

40,327 கோடி இழப்பை கொண்டு வரும் தமிழகத்தின் மின்சாரக்கொள்முதல்

பத்திரிக்கைச் செய்தி 1*நீண்ட கால கொள்முதல் அரசு தெடர்ந்து அறிவித்து வரும்3300 மெகா வாட் மின்சாரக் கொள்முதலில்— 2479.5 …