40,327 கோடி இழப்பை கொண்டு வரும் தமிழகத்தின் மின்சாரக்கொள்முதல்

பத்திரிக்கைச் செய்தி 1*நீண்ட கால கொள்முதல் அரசு தெடர்ந்து அறிவித்து வரும்3300 மெகா வாட் மின்சாரக் கொள்முதலில்— 2479.5 …

நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்..சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை.

நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்……. சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை. மடிக்கணனி, …

வீட்டை விற்று காபி குடிக்கும் @ @ @ தமிழகம். . . .

தமிழகம் , அதன் மக்களுக்குத் தெரியாத அச்சுறுத்துகின்ற இக்கட்டில் இருக்கின்றது. கொள்ளை போகும் அதன் வளங்களைப் பற்றி …

சீனாவின் AIIB வங்கியும், அமெரிக்காவின் Woods சகோதரிகளும்

உலக அரசில் அரங்கில் இன்று கூர்மையாகப் பார்க்கப்படும் விஷயம். சீனா ஆரம்பித்துள்ள Asian Infrastructural Investment Bank –AIIB என்ற ஆசிய கனரக …