40,327 கோடி இழப்பை கொண்டு வரும் தமிழகத்தின் மின்சாரக்கொள்முதல்

பத்திரிக்கைச் செய்தி 1*நீண்ட கால கொள்முதல் அரசு தெடர்ந்து அறிவித்து வரும்3300 மெகா வாட் மின்சாரக் கொள்முதலில்— 2479.5 …

நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்..சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை.

நம் செல் போனில் காங்கோ மக்களின் இரத்தம்……. சிப்களின் கனிமத்திற்காக 50 லட்சம் மக்கள் கொல்லப் பட்ட கொடுமை. மடிக்கணனி, …