மலச்சிக்கல் மற்றும் சிறுநீரகக்கல் நோய்களுக்கு..

நார்த்தம் பழம் எலுமிச்சை வகையைச் சார்ந்தது. இதன் பழங்கள் பெரிதாக அளவில் காணப்படும். காய்கள் நன்கு பச்சையாக …

உலர் அன்னாச்சி பழமும் இரத்த உற்பத்தியும்

உடலில் போதுமான அளவு இரத்தம் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு அன்னாச்சிப்பழம் ஒரு சிறந்த சத்து பொருளாக அமைகிறது என்றால் …